#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ชาวอยุธยาร่วมใจ แต่งไทยทั้งเมือง”ร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประกาศก้องให้โลกรู้ว่า “อยุธยามีดี”🎇 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“ชาวอยุธยาร่วมใจ แต่งไทยทั้งเมือง”ร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประกาศก้องให้โลกรู้ว่า “อยุธยามีดี”🎇
ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

✨ เชิญชวนร่วมแต่งกายชุดไทย ร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประกาศก้องให้โลกรู้ว่า “อยุธยามีดี”🎇
ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Thai Traditional Dress Campaign in Ayutthaya🇹🇭
Ayutthaya people wear Thai costume
for welcoming guests in “Ayutthaya World Heritage Fair”🎇
On March 13-22, 2020
at Ayutthaya Historical Park , Thailand

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts