#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ศักดิ์สยาม” เปิดกิจกรรมรณรงค์ “เช็กรถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“ศักดิ์สยาม” เปิดกิจกรรมรณรงค์ “เช็กรถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เช็กรถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ และนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมพิธี โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โถงอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติ และให้ความมือร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ซึ่งแม้ว่า ขบ. และกระทรวงฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่จะให้ประสบผลสำเร็จ 100% ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ต้องการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด หรือถึงขั้นต้องใช้มาตรการกำหนดอายุการใช้งานของรถและการเก็บภาษีใช้รถในกรุงเทพมหานคร ฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกัน และขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถทุกคนบนท้องถนน “เช็กรถก่อนใช้” ใส่ใจการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสม เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย รวมถึงการปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือ การตรวจควันดำรถโดยสาร รถบรรทุก และรถที่มาดำเนินการด้านทะเบียนกับ ขบ. โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ตรวจค่าควันดำไปแล้วกว่า 100,000 คัน ดำเนินการพ่นข้อความห้ามใช้แล้วกว่า 3,000 คัน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่ตนเอง ขณะที่รถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อยู่ระหว่างทดสอบการติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนหลังคารถ ระยะเวลา 30 วัน

จากนั้นจะสรุปผลและดำเนินการต่อไป ส่วนมาตรการระยะกลางคือ การปฏิรูปปรับเส้นทางเดินรถสาธารณะไม่ให้วิ่งทับซ้อนกัน เพื่อลดปริมาณรถโดยสาร การดำเนินการแผนปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต้องเปลี่ยนรถโดยสารในปัจจุบัน เป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาด เช่น รถที่ใช้ NGV ไฮบริด NGV และ EV เป็นต้น และการเปลี่ยนหัวรถจักรรถไฟเป็นหัวรถจักรไฟฟ้า ขณะที่มาตรการระยะยาวคือ การเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในยานพาหนะ จากพลังงานฟอสซิล เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะดำเนินการวางกรอบแนวทางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เยี่ยมชมจุดสาธิตวิธีการเช็กรถก่อนใช้ อาทิ การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น เครื่องกรองอากาศ การล้างเขม่าที่ท่อไอเสีย เป็นต้น และปล่อยขบวนรณรงค์ “เช็กรถก่อนใช้ ครอบครัวปลอดภัย สังคมไทยปลอดฝุ่น”

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิก่ารข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts