#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เอ ไอ เอส มอบเงินสนับสนุนวันนักข่าว 5 มีนาคม แก่สมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เอ ไอ เอส มอบเงินสนับสนุนวันนักข่าว 5 มีนาคม แก่สมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ที่สำนักงาน เอ ไอ เอส สาขาศูนย์การค้าอยุธยาซิติพารค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน) หรือ เอ ไอ เอส โดยการนำของนายสุทธิวัชร์  แสงสว่างโชติ ผู้จัดการงานวิศวกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้นำเงินมามอบให้แก่สมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา

เพื่อเป็นสวัสดิการ การศึกษาแก่บุตร ธิดา ของผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2563 เป็นประจำทุกปี เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีนายเผอิญ  ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา นายธนกร  ชัยถิติ  อุปนายก  และนายเดชา  อุ่นขาว  เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกในวันนักข่าว

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts