#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาสำนักอัยการสูงสุด สื่อมวลชน ศิลปินดารา เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 20

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาสำนักอัยการสูงสุด สื่อมวลชน ศิลปินดารา เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ 20

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่องค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น รวม 82 รางวัล พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้สนับสนุนการจัดงาน มีนายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ, นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายก , ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกล่าวรายงานในครั้งนี้

สำหรับงานมอบรางวัลเทพทอง ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านความประพฤติ และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

โอกาสนี้มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 31 คน ได้แก่ นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาสำนักอัยการสูงสุด, พลตรีวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล, ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (บีบีทีวี) ช่อง 7 เอชดี, นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีทีวีนิว มีเดีย จำกัด ฯลฯ

รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์ จำนวน 27 คน ได้แก่ นางจีรนันท์ มะโนแจ่ม นักแสดงเรื่องวิมานมนตรา, นายมิกค์ ทองระย้า นักแสดง , นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ่ง นักแสดง, นายเพ็ชรทาย วงศ์คําเหลา พิธีกรรายการ ซุปเปอร์หม่ำ ช่องเวิร์คพอยท์, นางเบญทราย กียปัจจ์ พิธีกรรายการ ชุมทางดาวทอง ช่อง 7 , นายกิตติ ปักษี นายกสมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย), นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ผู้จัดและพิธีกรรายการ แฮปปี้ไลฟ์กับคุณหรีด ช่อง 3, นางสาวปิยณี เทียมอัมพร ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวในพระราชสํานัก ช่อง 3, นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดําเนินรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., นายธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการการบริหารข่าว

ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเข้มและรายการ คุยข่าวเช้า ช่อง 8, นายอัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเด่น ช่อง 8, นางสาวรัชตวรรณ โพชนุกูล ผู้ประกาศข่าวรายการ ตะลอนข่าว ช่องไทยรัฐทีวี, นายเสมา สมบูรณ์ พิธีกร รายการ เกมต่อชีวิต ช่องไทยรัฐทีวี, นายกฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าวภาคค่ำ และรายการสะเก็ดข่าว ช่อง 7, นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ ลูกทุ่งไอดอล ช่อง 7, นายบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าว รายการ บรรจงชงข่าว ช่องเวิร์คพอยท์,

นางสาวสุชาดา นิ่มนวล ผู้ดําเนินรายการ จับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5, นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ดําเนนรายการ เอาให้ชัด ช่องวัน , นายพรรษา พฤฒยางกูร ผู้อํานวยการโครงการผลิตรายการ สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “ชุดพลังแห่งแผ่นดินไทย” , นางสาวสุณิสา สังข์วงค์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รางวัลประเภทนักวิทยุดีเด่น จำนวน 16 คน ได้แก่ นายณรงค์ คิดเห็น นักจัดรายการวิทยุ รายการคาเฟ่เมโลดี้ ทางสถานีวิทยุไทรน้อยเรดิโอ เอฟ เอ็ม 107.50 เมกะเฮิรตซ์, นางสาวอภิณห์พร มงคลศิลาโรจน์ นักจัดรายการวิทยุ คลื่น เอลทีเอ็ม เอฟ เอ็ม 95 ลูกทุ่งมหานคร, นายสามารถ ทองขาว ผู้บริหารค่ายเพลง บิ๊กเลิฟ มิวสิค และบิ๊กเลิฟ เอฟ เอ็ม 88.25 เมกะเฮิรตซ์, นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา ผู้บริหารสถานีวิทยุ กู๊ดไทม์เรดิโอ เอฟ เอ็ม 88.5 เมกะเฮิรตซ์ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด, นายจรินทร์ เกตุแดง หัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุค รำวงชาวบ้าน เป็นต้น

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

 

Related posts