#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “บิ๊กหยิม” ลงพื้นที่ ลุยแก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“บิ๊กหยิม” ลงพื้นที่ ลุยแก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงราษฎร กรณี การบุกรุกที่ราชพัสดบริเวณโดยรอบเขื่อนภูมิพล ซึ่งกินบริเวณพื้นที่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกจังหวัดเชียงใหม่ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผู้ตรงจราชการกรมธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ผู้แทนจาก กฟผ. แกนนำชุม และราษฎร ประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุมหารือกรณีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด

ในการนี้ นายยุทธนาฯ ได้ทำความเข้าใจและชี้แจงถึงสิทธิและประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าดังกล่าวต่อไป ซึ่งจากการประชุมหารือร่วมกัน ผลปรากฎว่า ราษฎรส่วนใหญ่เข้าใจและยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ นายยุทธนาฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุดังกล่าว โดยมีราษฎรบางส่วน ได้ยื่นหนังสือขอเช่าที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย พร้อมยินยอมปฏิบัติตามเงิ่อนไขที่ทางราชการกำหนดต่อไป จากการลงพื้นที่ในวันนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้มาสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้อง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นการสนองรับนโยบายของรัฐบาลด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts