#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ “แปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” เชื่อว่า จะสามารถทำความเข้าใจ และจัดให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่า กับกรมธนารักษ์ได้อย่างถูกต้อง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ “แปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า” เชื่อว่า จะสามารถทำความเข้าใจ และจัดให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่า กับกรมธนารักษ์ได้อย่างถูกต้อง

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ,ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ,ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,ผู้แทนจากกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ,ผู้แทนจากกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และผู้แทนจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมรับทราบสภาพปัญหาการครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบ แปลงสนามยิงปืนทุ่งฟ้าผ่า ตำบลท่าช้าง และตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (6 มี.ค. 63)

ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงราษฎร กรณี การบุกรุกที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวในช่วงบ่าย โดยมีคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกจังหวัดจันทบุรี ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ,ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ,ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ,ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ,แกนนำชุมชน และราษฎร ประมาณ 100 คน เข้าร่วมประชุมหารือกรณีดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าม ในการนี้ ทางอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ทำความเข้าใจ และชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากการเป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ จะได้พิจารณาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และผ่อนปรนเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าดังกล่าว และจากการประชุมหารือในวันนี้ กรมธนารักษ์มีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำความเข้าใจ และสามารถจัดให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์ได้อย่างถูกต้อง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts