#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกลุ่มองค์กรเครือข่าย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกลุ่มองค์กรเครือข่าย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกลุ่มองค์กรเครือข่าย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุม จำนวน 250 คน

โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นางอุบลรัตน์ ภาตะนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการดังนี้

1. นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดโครงการฯ และพบปะ พูดคุยกับสมาชิกฌาปนกิจสตรี ที่เข้าร่วมประชุมฯ
2. การมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติการประชาสัมพันธ์องค์กรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
3. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบให้กับผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขฯ จำนวน 300 ชิ้น

4. มอบเงินบำรุงสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา
5. มอบถุงใส่ยาแก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2,000 ใบ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ 5,000 ใบ
6. นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะพูดคุยกับสมาชิกฌาปนกิจสตรีที่เข้าร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมอาคารอยุธยาพาวิเลี่ยน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิก่ารข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts