#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ทุกแรงแข็งขัน! ภ.จว.นนทบุรีปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ทุกแรงแข็งขัน! ภ.จว.นนทบุรีปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญ และเป็นห่วงสุขอนามัยของตำรวจในสังกัด ล่าสุด ได้จัดจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อทั้งแจกหน้ากากอนามัย ให้กับตำรวจในสังกัด เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้าย

หลายคนที่เดินทางไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีคงเห็นว่า ตำรวจในกองบังคับการแห่งนี้ ต่างปิดบังใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัยที่ได้รับแจกจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พลตำรวจตรี ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเป็นห่วงสุขอนามัยของตำรวจในสังกัด หลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

และด้วยเหตุนี้เอง ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงได้เป็นห่วงผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อ บริเวณหน้าทางเข้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโรคร้ายดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ยังได้เน้นย้ำให้ตำรวจทุกคนหมั่นติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว และสังคมอีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts