#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อำเภอบางปะหันดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อำเภอบางปะหันดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน โรงเรียนวัดบางเดื่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดื่อ

ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และครูโรงเรียนวัดบางเดื่อ เข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวเที่ยงกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า โครงการผู้ว่าฯ พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน เป็นโครงการที่ต้องการพูดคุยกับนักเรียนสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เพื่อนำไปช่วยแก้ไขตลอดทั้งสอบถามนักเรียนที่ไม่ได้กินข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียน

พร้อมกับจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามสภาพปัญหาสำคัญ ระหว่างนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 1000 บาท อีกด้วย

โรงเรียนวัดบางเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 36/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ปัจจุบันมีอาคารเรียน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง อาคารคอนกรีต 2 หลัง มีจำนวน 21 ห้องเรียน โดยใช้เป็นห้องเรียน 11 ห้องเรียน และห้องพิเศษ 10 ห้อง มีอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ใช้เป็นโรงอาหาร 1 หลัง และใช้เป็นห้องสมุด 1 หลัง

โรงเรียนวัดบางเดื่อเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาชั้นต้น ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา มีนางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

#ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts