#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห่วงใยผู้ใช้บริการ สร้างมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นทำความสะอาด เพิ่มความถี่ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นกลับคืน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ห่วงใยผู้ใช้บริการ สร้างมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นทำความสะอาด เพิ่มความถี่ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่มีการสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นกลับคืน”

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้น ทางศูนย์การค้าฯ มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้มาใช้บริการ ให้สามารถใช้บริการได้อย่างไม่กังวล พร้อมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงได้ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าทุกราย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ ให้ทราบถึงมาตรการเข้มข้นของศูนย์การค้าฯ เพื่อให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุด

โดยมีมาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์, ประตูทางเข้า-ออกทุกประตู, หน้าบันไดเลื่อน, แคชเชียร์ศูนย์อาหาร Food Collection ชั้น 1, Food Park ชั้น 2 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เปิดจนถึงเวลาปิดบริการ อาทิ ราวบันไดเลื่อน, ที่จับประตู, ปุ่มกดบัตรจอดรถ, ผนังลิฟท์, จุดนั่งพัก, โต๊ะศูนย์อาหารฯ, เคาน์เตอร์บริการต่างๆ, เช็ดทำความสะอาดบัตรจอดรถ, บัตร Cash Card และทำความสะอาดห้องน้ำ ด้วยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พนักงานร้านค้า สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะให้บริการแก่ลูกค้า, ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้, สวมถุงมือทุกครั้งในการสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม, สวมหมวกคลุมผม และผ้ากันเปื้อน เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนปะปนในอาหาร, ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งได้ขอความร่วมมือในการงดเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไต้หวัน, เวียดนาม, อิตาลี, อิหร่าน, อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เดินทางกลับมาแล้วขอให้หยุดปฏิบัติงานและเฝ้าระวังอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ขณะเดียวกันได้กำหนดมาตรการป้องกันฯ ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน และระงับการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง กรณีพนักงานเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงมาแล้ว ให้หยุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 และข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสอีกทางหนึ่ง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts