#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ขนส่งฯ-ส.รถตู้ต่างจังหวัด ร่วมมือสู้ไวรัส COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ขนส่งฯ-ส.รถตู้ต่างจังหวัด ร่วมมือสู้ไวรัส COVID-19

กรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด รับพิจารณามาตรการช่วยเหลือ เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หารือร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด นำโดย นายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการรถตู้ และสมาชิกทุกกลุ่มกว่า 50 เส้นทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน ทั้งมาตรการทางด้านการเงิน การบังคับใช้กฎหมายแบบขั้นบันได ส่วนการขอผ่อนผันให้รถตู้โดยสารที่หมดอายุที่ชำระภาษีพร้อมต่อประกันภัยแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั้น กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ฺไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts