#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฯ ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน โดยเน้นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีจุดสัมผัสร่วมกัน อาทิ บริเวณโซฟารับแขก ห้องประชุม ราวจับประตู ราวบันได โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร นอกจากนี้ภายหลังศูนย์การค้าฯ ปิดให้บริการได้ทำการเช็คทำความสะอาดในจุดที่ลูกค้าสัมผัสต่างๆ อาทิ ราวบันได, ตู้ ATM, ที่นั่งพัก พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในลิฟต์ เช็ดทำความสะอาดปุ่มกดลิฟต์ และพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคให้กับร้านค้า และพื้นที่ส่วนกลางภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts