#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมจัดทำหน้ากากผ้า..ฟรี!! เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมจัดทำหน้ากากผ้า..ฟรี!! เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

โครงการ อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม กับกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนทำหน้ากากผ้า”โดยวิทยากรมาให้ความรู้สอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแบบเย็บด้วยมือไว้ใช้เองอย่างง่าย..ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ วันที่ 21-22 มีนาคม 2563   ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.  บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts