#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ ชนิดไม่สัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ มีความแม่นยำสูง โดยการใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดในการตรวจจับอุณหภูมิ จำนวน 30 เครื่อง มอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ ชนิดไม่สัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ มีความแม่นยำสูง โดยการใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดในการตรวจจับอุณหภูมิ จำนวน 30 เครื่อง มอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

วันนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ ชนิดไม่สัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ มีความแม่นยำสูง โดยการใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดในการตรวจจับอุณหภูมิ จำนวน 30 เครื่อง มอบให้กับสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคคล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts