#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวโควิด 19 พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวโควิด 19 พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 แล้วโดยมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าห้องประชุม รวมถึงจัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัยสอบสวนโรคยอดสะสม 80 รายส่งตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโควิด 71 ราย รอผล 9 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 ยืนยัน จำนวน 2 ราย อยู่ในระหว่างการรักษาดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี รายที่ 1 ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 58 ปี มีภูมิลำเนาอำเภอมหาราช มีประวัติเป็นบุคคลทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 กรณีสนามมวยลุมพินี ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ ได้เข้ารับการตรวจที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากนั้น ได้เดินทางกลับอำเภอมหาราช ต่อมาวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลมหาราชได้ส่งตัว Admit ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยรายนี้ พบว่า เริ่มป่วยตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 และกักตัวอยู่ในบ้านพัก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นผู้อาศัยร่วมบ้าน คือภรรยา ลูกสาว หลานสาว และผู้สัมผัสเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย ได้ส่งตรวจหาเชื้อ และได้กักเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน รายที่ 2 เป็นชายอายุ 23 ปี มีภูมิลำเนาอำเภอวังน้อย มีประวัติทำงานรับเหมาก่อสร้างในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และเดินทางกลับมาพักที่หอพักอำเภอวังน้อย ผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีอาการไข้ วันที่ 12 มีนาคม 2563 และในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต พบผลบวกขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นผู้อาศัยร่วมบ้าน คือภรรยาผู้ป่วยทำงานโรงงานในจังหวัดปทุมธานี ได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 และให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ประสานพื้นที่ในการเฝ้าระวังค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว รายที่ 3 ผู้สัมผัสเชื้อเป็นชาย พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ทำงานในโรงงานอำเภอวังน้อย ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี สอบสวนโรคพบผู้สัมผัสคือภรรยา และเพื่อนร่วมงานจังหวัดปทุมธานี ได้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 และให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน เป็นกรณีที่ทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ได้เดินทางมาประชุมโรงงานจึงได้ให้หยุดงานและกักกันผู้สัมผัส 14 วันแล้ว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือชาวกรุงเก่าทุกคน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือสงสัยเสี่ยงติดเชื้อ ขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วันหากมีไข้ ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัดได้ฟรี ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แยกของใช้ส่วนตัว รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับอาหารถ้าไม่แยกสำรับให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในสังคม อย่างน้อย 1 เมตร งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงติดโรค ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาลแต่ละอำเภอ หอกระจายข่าวในพื้นที่ของท่าน และ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฟซบุ๊กจังหวัด เฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในขณะนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสายด่วน โควิด 19 เพื่อบริการประชาชน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ทุกพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขอให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก และเน้นทุกคนร่วมมือกันตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

#ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts