#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ซีพี ออลล์ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ยุควิกฤตโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ซีพี ออลล์ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ยุควิกฤตโควิด-19

ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายปัจจัยสมทบทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ซึ่งพระสงฆ์-สามเณรประสบปัญหา คือ ไม่สามารถออกมารับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยประชาชนได้อาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและเสี่ยงต่อการติดและการแพร่เชื้อ ไม่สามารถออกมาใส่บาตรเหมือนปกติได้ ทำให้พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่าง ๆ ได้ เพราะเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นพระสงฆ์ชราภาพและมีความเสี่ยงสูง

ในการนี้ ทาง ซีพี ออลล์ จึงขอน้อมถวายปัจจัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่พระสงฆ์ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ โดยน้อมถวายปัจจัยผ่านมายังเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts