#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กลุ่มมิตรผล และ บ้านปูฯ รวมพลังจัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ตั้งงบสนับสนุน 500 ล้านบาท เสริมอาวุธและเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กลุ่มมิตรผล และ บ้านปูฯ รวมพลังจัดตั้งกองทุน
“มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19”
ตั้งงบสนับสนุน 500 ล้านบาท เสริมอาวุธและเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2563 – สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากในหลายประเทศ
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และสถานการณ์ในวันนี้ยังคงยากต่อการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นมากเพียงใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้พวกเขามีปัจจัยและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับดูแลตัวเอง ในขณะที่ต้องให้การรักษาผู้ที่ติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก

กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วย
หลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงร่วมกันจัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในประเทศไทย โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาและยับยั้งวิกฤติการระบาดในครั้งนี้ พร้อมส่งคำขอบคุณกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เป็นภัยพิบัติใหญ่หลวงต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมนุษยชาติ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 786,270 ราย เสียชีวิตมากถึง 37,830 ราย ขณะที่ประเทศไทยเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,651 ราย เสียชีวิต 10 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีค. 63) ภัยพิบัติครั้งนี้ นอกจากจะคร่าชีวิตมนุษย์แล้วยังสร้างความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกินดี ความสุขของโลก อย่างมหันต์และยาวนาน ดังนั้น ภัยพิบัตินี้ควรต้องได้รับการยับยั้งและขจัดไปโดยด่วนที่สุด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่นโยบายของภาครัฐ บทบาทภาคธุรกิจ ความร่วมมือของพลเมือง ความรับผิดชอบต่อตนและครอบครัว และการเร่งรัดตัดตอนการแพร่ขยายของโรค รวมถึงเร่งคิดค้นผลิตวัคซีน และยารักษา กลุ่มมิตรผลและบ้านปูฯ รวมถึงบริษัทในเครือ ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้ และเล็งเห็นความสำคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อร่วมกันต่อสู้ โดยเริ่มจากการอำนวยทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งของด้านเวชภัณฑ์แก่บุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง กองทุนสนับสนุนการต่อสู้ COVID-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรทางแพทย์ทุกแขนง”

คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมในวงกว้าง เราพบผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อใหม่นี้เพิ่มขึ้นในทุกวันอย่างต่อเนื่อง บ้านปูฯ เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ไปพร้อม ๆ กับผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมท่านอื่นๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของบ้านปูฯ และมิตรผลในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้การรับมือและแก้วิกฤติในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง และหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมที่ยังพอมีกำลัง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก หรือแม้แต่รายบุคคลยื่นมือเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้เราคนไทยสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้พร้อมกัน และขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างหนักเพื่อพวกเราทุกคนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ พวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านค่ะ”

โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มมิตรผลได้มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย
และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจากโมลาส ภายใต้แบรนด์ “ชื่นใจ บาย มิตรผล” ให้แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการกว่า 140 องค์กร ใน 37 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ในการ
ฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดของใช้และสถานที่ และยังมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีก 1 แสนลิตรให้แก่กรมสรรพสามิต รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งกองกำลังสนับสนุนให้วิกฤตการณ์ร้ายคลี่คลายได้โดยเร็ว

สำหรับในส่วนของ บมจ.บ้านปู บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 5 ห้อง และสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 เครื่อง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts