#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภออุทัย ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดสกัด/จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภออุทัย ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดสกัด/จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 17:30น. ณ จุดสกัด/จุดตรวจคัดกรองบริเวณป้อมสายตรวจตำบลธนู ถนนโรจนะขาเข้า อำเภออุทัย : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภออุทัย ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดสกัด/จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัด ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนดฉบับที่1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น

จุดตรวจคัดกรองจุดนี้ เป็นจุดที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แก้ไขการแพร่ระบาดโรคโควิด19 (COVID-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดขึ้นใหม่แทนที่จุดคัดกรองบริเวณหมวดการทางบางปะอิน เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดได้มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของการตั้งจุดตรวจคัดกรองได้มากที่สุด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการที่จุดนี้ในวันนี้เป็นวันแรก

 

 

 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งประชาชน และตนเอง นอกจากนี้ยังได้มอบกระเช้าเครื่องบริโภค เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts