#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา“ผอ.สำนักพุทธฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงเยี่ยมศูนย์วัดศาลาปูน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา“ผอ.สำนักพุทธฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงเยี่ยมศูนย์วัดศาลาปูน”

“ผอ.สำนักพุทธฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงเยี่ยมศูนย์วัดศาลาปูน”
พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน)

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกและ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก ร่วมต้อนรับ ผอ.สำนักพุทธฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาเยี่ยมวัดศาลาปูน ที่ดำเนินการตั้งโรงทานแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ประชาชน พร้อมทั้งร่วมกับทางเทศบาล ตั้งศูนย์ผลิตแมส และศูนย์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายประชาชน

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts