#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ซีพีเอฟ หนุน นักรบเสื้อกาวน์ เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทย ต้านภัยโควิด-19 ท่ามกลางการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ซีพีเอฟ หนุน นักรบเสื้อกาวน์ เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทย ต้านภัยโควิด-19
ท่ามกลางการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซีพีเอฟ หนุน นักรบเสื้อกาวน์ เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทย ต้านภัยโควิด-19
ท่ามกลางการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้มขนขึ้นของประเทศไทย เราได้เห็นความร่วมแรงรวมใจของชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ช่วยกันส่งกำลังใจและให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แก่บรรดาทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “นักรบ” ในเสื้อกาวน์ ด่านหน้าต่อสู้กับ “สงครามโรค” เพื่อที่รักษาให้มนุษยชาติปลอดภัยจากวิกฤตครั้งนี้

หนึ่งในกำลังใจแทนคำขอบคุณจากภาคเอกชน อย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารของโลก ได้ นำร่องแสดงเจตนารมณ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ใช้ศักยภาพการผลิตอาหารระดับโลก เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19” แก่ โรงพยาบาล 88 แห่งทั่วไทยมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก และร่วมเป็นกำลังใจบรรดาแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานกันอย่างเสียสละ กล้าหาญ เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพตัวเองในการดูแลผู้ป่วย

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย และต้องการแบ่งเบาภาระในการจัดหาและเตรียมอาหารของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนต้องการเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศไทยให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้
“บุคลากรทางการแพทย์ เปรียบเสมือนทัพหน้าในการสู้รบกับศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นผู้ที่เสียสละที่สุด เป็นผู้ที่มีความรู้ และเสียสละทำงานกับความเสี่ยง แม้ ซีพีเอฟไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์ แต่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร จึงขอมีส่วนร่วมการผลิตและจัดหาอาหารปลอดภัย สะอาด ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หรือ เรดดี้มีล ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ และมีพลังในการปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงได้อย่างเต็มที่

นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซีพีเอฟได้จัดส่งอาหารปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ใน 88โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบารามาธิบดี โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลในต่างจังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ใช้ทีมซีพี เฟรชมาร์ท เดลิเวอรี่ และเครือข่าย จัดส่งอาหารไปมอบให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมนักรบเสื้อขาวของโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ได้รับอาหารที่สะอาด มีคุณค่าโภชนาการและเพียงพอ
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน Food safety เพื่อให้คนไทยมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ และจะดำเนิน โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัย COVID-19″ อย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในโครงการทำดีตอบแทนคุณสังคม หากชาวไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เชื่อว่า ประเทศไทยจะก้าวรอดปลอดภัยไปด้วยกัน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts