#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากผ้าชนิดซักได้ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5,000 ชิ้น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยยุธยา – วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหน้ากากผ้าชนิดซักได้ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5,000 ชิ้น

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ หน้าสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธี วราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพระครูเกษม พัฒณาภรณ์ เจ้าคณะอำแภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหน้ากากผ้าชนิดซักได้ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 5,000 ชิ้น โดยมี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบเพื่อส่งต่อไปให้กับอำเภอและท้องถิ่นตำบล นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปใช้ในการป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละออง ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย และทำให้มีประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้หน้ากากผ้าชนิดซักได้ที่นำมามอบให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้สนับสนุนกลุ่มสตรีจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัดเย็บ เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีให้มีรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นการสนับสนุนเอื้ออาทร ให้เกิดประโยชน์สุขของสังคมตลอดไป

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts