#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  อยุธยา  –  SCG ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน ซึ่งร่วมสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด50มิลลิลิตร จำนวน1,200 หลอดและหน้ากากอนามัย จำนวน 600ชิ้น และเครื่องกดหัวปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบ 10ชุด ให้กับหน่วยงานส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชนต่างๆ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  –  SCG ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน ซึ่งร่วมสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด50มิลลิลิตร จำนวน 1,200 หลอดและหน้ากากอนามัย จำนวน 600ชิ้น และเครื่องกดหัวปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบ 10ชุด ให้กับหน่วยงานส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชนต่างๆ

SCG ส่งเสริมด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน ซึ่งร่วมสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด50มิลลิลิตร จำนวน 1,200 หลอด และหน้ากากอนามัย จำนวน 600ชิ้น และเครื่องกดหัวปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบ 10ชุด ให้กับหน่วยงานส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชนต่างๆ นำโดย

คุณยงยศ ผลธนาวัฒน์
ASEAN Business Driector
บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณวิศัลย์ อุเทนสุต Energy Sourcing Services Division Manager ASEAN Business
บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน ซึ่งร่วมสนับสนุนเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด50มิลลิลิตร  จำนวน 1,200 หลอด และหน้ากากอนามัย จำนวน 600ชิ้น และเครื่องกดหัวปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบ 10ชุด ให้กับหน่วยงานส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.นครหลวง ได้แก่

1.รพ.พระสังฆราช (นครหลวง)   2.อำเภอนครหลวง    3.สภอ.นครหลวง

4.สือมวลชนอยุธยา
5.รพ.สต.นครหลวง,บางระกำ,ปากจั่น,คลองสะแก,บ่อโพง
6.รร.นครหลวงพิบูลย์,รร.วัดเรือแข่ง,รร.วัดโพธิ์ทอง,รร.วัดละมุด,รร.เสด็จ,รร.วัดบ้านดาบ

7.วัดเกาะแก้ว,วัดโพธิ์ทอง,วัดทองทรงธรรม,วัดบันได,วัดบางระกำ,วัดเรือแข่ง,วัดพร้าว,วัดอ่างทอง,วัดละมุด,วัดเสด็จ,วัดบ้านดาบ  อยุธยา   ทางบริษัท  SCG เห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายในชุมชน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

 

Related posts