#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์- อยุธยา –  อบจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ขนส่งอยุธยา ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในรถยนต์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์-

อยุธยา –  อบจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ขนส่งอยุธยา ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในรถยนต์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (10 เม.ย.2563) นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตั้งจุดให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในรถยนต์ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฟรี ณ ลานจอดรถด้านข้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้ประสงค์จะใช้บริการให้นำรถเข้าจอด ณ จุดบริการที่กำหนด แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนขอรับบริการ
2.ให้เก็บทรัพย์สินมีค่า โทรศัพท์มือถือ อาหารและน้ำดื่ม ออกนอกตัวรถ
3.เจ้าหน้าที่เปิดประตูรถยนต์ทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในรถยนต์
4.เจ้าหน้าที่ส่งมอบรถคืนให้แก่ผู้มาขอรับบริการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจนำรถเข้ารับบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในรถยนต์ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฟรี ให้มาใช้บริการได้ในวันทำการปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts