#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่ภาคกลาง บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด มอบ โทรศัพท์ smart adventure จำนวน 10 เครื่อง ให้รพ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในสถานการณ์สู้ภัยโควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่ภาคกลาง บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด มอบ โทรศัพท์ smart adventure จำนวน 10 เครื่อง ให้รพ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในสถานการณ์สู้ภัยโควิด 19

10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามอบหมาย คุณ พินิจ เจริญเผ่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแพทย์หญิงสิริมา ทิพยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คุณ ศศิธีทัช ปิ่นนิกร หัวหน้าศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รับมอบ โทรศัพท์พร้อมเบอร์จาก
คุณทวนทอง ศรีวิเชียร ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่ภาคกลาง บริษัททรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด มอบ โทรศัพท์ smart adventure จำนวน 10 เครื่อง

ให้รพ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในสถานการณ์สู้ภัยโควิด 19
ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากต้องการการประสานงานที่รวดเร็วทันท่วงทีเพื่อปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จลุล่วง

ขอบคุณภาพ-ข่าว : ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

 

Related posts