#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วนเพื่อสั่งปิดสถานที่ห้องเช่า การจำหน่ายสุรา และจัดงานเทศการสงกรานต์ เพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วนเพื่อสั่งปิดสถานที่ห้องเช่า การจำหน่ายสุรา และจัดงานเทศการสงกรานต์ เพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมมงคลบพิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19 โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ส่วนในการประชุมในวันนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการพิจารณา ปิดสถานที่บริการห้องเช่ารายวัน เพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการห้ามจำหน่ายสุรา และจัดงานสงกรานต์ ห้ามสาดเล่นน้ำสงกรานต์ ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เน้นเป็นการแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้แสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังยกร่างเป็นข้อกำหนดเพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณา เป็นประกาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่ เฟสบุ๊ค “ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” อีกครั้ง
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts