#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – วัดตะโก อำเภอภาชี ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้กับวัด และชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความทุกข์จากพิษไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – วัดตะโก อำเภอภาชี ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้กับวัด และชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความทุกข์จากพิษไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2563 ที่วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการมอบถุงยังชีพให้กับวัด และชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความทุกข์จากพิษไวรัสโควิด-19 โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสิรศักดิ์ ทัศยพันธ์ นายอำเภอภาชี ผู้นำท้องถิ่นในตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี ร่วมในพิธีมอบในครั้งนี้

พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทย มานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบกับปัญหาดังกล่าว ทางวัดตะโก จึงได้ปรึกษากับฝ่ายบ้านเมือง

โดยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานัต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสนองพระดำริ เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทางวัดตะโก ได้นำข้าวสารไปมอบให้กับวัดต่างๆในอำเภอภาชี จำนวน 40 วัด วัดละ 1 กระสอบ และมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี ประกอบด้วย

 

กำนันตำบลดอนหญ้านาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 เพื่อนำไปแจกจ่ายกับชาวบ้านของตนเอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
นอกจากนี้ ทางคณะสงฆ์วัดตะโก พร้อมด้วย ฝ่ายบ้านเมืองได้ร่วมกันเดินทางไปมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งกำชับให้ทางผู้นำท้องถิ่นให้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 นี้เป็นอย่างดี

เดชา – สุจินดา อุ่นขาว รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts