#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 เมษายน เวลา 13:30 น.ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน นำคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ถวายการต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงทานของวัดศาลาปูนวรวิหารพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับอิหม่ามจักรกฤษ เส้นขาว ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
จากนั้น

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่บ้านของว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน โดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล ได้สละเงินเดือน 65,000 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนในการประกอบอาหารเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางแพทย์ได้รับประทานทุกวัน โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มารับอาหารด้วย

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นอย่างดี โดยอาหารต่าง ๆ ได้นำแจกจ่ายไปยังบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ และการจัดตั้งโรงทาน ซึ่งการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย และปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts