#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 15.00.น.ที่วัดต้นสะตือ ต.ขยาย อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระใบฏีกาสำรวย ฐิตธัมโม(หลวงพ่อรวย) เจ้าอาวาสวัดวัดต้นสะตือ ตำบลขยายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคุณฤทัยชนก เกตุแก้ว พร้อมลูกศิษย์หลวงพ่อสมปองได้นำข้าวสาร 400 ถุง น้ำมันพืชขวดใหญ่ 400 ขวด มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โรคCovid -19

ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ตามที่พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะหันได้แจ้งแก่คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน วัดใดมีศักยภาพพอก็ให้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณไกล้เคียงวัดด้วย และในกาลนี้ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขยาย .อสม.ตำบลขยาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 5 พร้อมผู้ช่วย มาช่วยตรวจคัดกรองโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหันได้ส่งวิทยากรให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรค Covid 19 ก่อนที่จะมีการแจกข้าวสาร

พระใบฏีกาสำรวย ฐิตธัมโม(หลวงพ่อรวย) เจ้าอาวาสวัดวัดต้นสะตือ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทย มานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบกับปัญหาดังกล่าว

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts