#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คุณนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเงิน 1,00,000 บาท เพื่อพร้อมสู้ภัยโควิค-19 ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราจะสู้และพ้นภัยไปด้วยกัน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คุณนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเงิน 1,00,000 บาท เพื่อพร้อมสู้ภัยโควิค-19 ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราจะสู้และพ้นภัยไปด้วยกัน

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คุณนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าภาคกลางตอนบน มอบเงิน 1,00,000 บาท เพื่อพร้อมสู้ภัยโควิค-19 ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราจะสู้และพ้นภัยไปด้วยกัน มีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์
นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพและ
คุณ ศศิธีทัช ปิ่นนิกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ร่วมรับมอบ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณนุชนารถ ประทีปธีรานันทน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานในพิธีมอบเงินดังกล่าว  เพื่อพร้อมสู้ภัยโควิค-19 เราจะสู้และพ้นภัยไปด้วยกัน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

 

Related posts