#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นครพนม – สสจ. รายงานสถานการณ์ COVID-19 เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ยอดกลับภูมิลำเนา 9,605 คน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นครพนม – สสจ. รายงานสถานการณ์ COVID-19
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 3 ราย ยอดกลับภูมิลำเนา 9,605 คน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์ (COVID-19)) ครั้งที่ 92/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 2,004,383 คน รักษาหายแล้ว 485,303 คน เสียชีวิต 126,811 คน ประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงสุดประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 614,246 คน สเปน 174,060 คน อิตาลี 162,488 คน ฝรั่งเศส 143,303 คน และเยอรมนี 132,210 คน

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 17 น.) มีผู้ติดเชื้อใหม่ 30 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,643 คน รักษาหาย 1,497 คน เสียชีวิต 43 ราย ติดจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 19 ราย (66% ของผู้ป่วยทั้งหมด) กลับจากต่างประเทศ 1 ราย สถานที่ชุมนุม 2 ราย ทำงาน/อาศัยในพื้นที่แออัด 0 ราย รอสอบสวนที่มาของโรค 7 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 0 ราย อยู่ในพื้นที่กักกัน (State Quarantine) 1 ราย (กรุงเทพฯ 1 ราย)

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย กำลังรักษา 1 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 3 ราย สะสม 80 ราย สิ้นสุดการติดตาม 55 ราย ผลตรวจยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 75 ราย รอผลตรวจ 3 ราย ส่วนการกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 41 ราย สิ้นสุดการติดตาม 12 ราย คงเหลือ 29 ราย วันสิ้นสุดการติดตาม วันที่ 22 เมษายน 2563

การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 4 ราย ผู้สัมผัสวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 3 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้สัมผัสครั้งสุดท้ายวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน 1 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 25 เมษายน 2563 จากการเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน หลังจากกลับพื้นที่เสี่ยง ประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง รายใหม่ 0 ราย ทั้งหมด 119 ราย สิ้นสุดการติดตาม 110 ราย คงเหลือ 9 ราย วันที่สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 17 เมษายน 2563 ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจาก

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. เดินทางเข้ามารายใหม่ 65 คน รวมสะสม 9,605 คน สิ้นสุดการติดตาม 6,518 คน คงเหลือ 3,087 คน อยู่พื้นที่ อ.บ้านแพง 261 คน อ.นาทม 186 คน อ.ศรีสงคราม 199 คน อ.ท่าอุเทน 108 คน อ.นาหว้า 189 คน อ.โพนสวรรค์ 275 คน อ.เมืองนครพนม 520 คน อ.ปลาปาก 177 คน อ.วังยาง 105 คน อ.เรณูนคร 203 คน อ.นาแก 648 คน และ อ.ธาตุพนม 234 คน) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 33 ราย

ขอบคุณภาพ/ข่าว สสจ. เทพพนม

#เดชา   อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts