#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย  สนับสนุนกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบตั้งโต๊ะ-หน้ากาก N95-ชุดป้องกัน PPE ให้กับ 3 โรงพยาบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย  สนับสนุนกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบตั้งโต๊ะ-หน้ากาก N95-ชุดป้องกัน PPE ให้กับ 3 โรงพยาบาล

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 กล่อง  หน้ากากอนามัย N95 60 ชิ้น และชุดสวมป้องกันร่างกาย (PPE) 12 ตัว และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง

มอบกล่องอะคริ ลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบตั้งโต๊ะ 5 กล่อง หน้ากากอนามัย N95 48 ชิ้น ชุดสวมป้องกันร่างกาย (PPE) 12 ตัว พร้อมน้ำดื่ม ให้กับรงพยาบาลวังน้อย และมอบกล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบตั้งโต๊ะ 5 กล่อง หน้ากากอนามัย N95 48 ชิ้น  ชุดสวมป้องกันร่างกาย (PPE) 12 ตัว พร้อมน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้  นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ “เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ.”

และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ   10 เครื่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts