#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและฉก.บัวแดง ตรวจภายในเขตเทศบาล 22.00-04.00น ไม่ออกมาเวลาเคอร์ฟิว ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือยกเว้นเป็นอาชีพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและฉก.บัวแดง ตรวจภายในเขตเทศบาล 22.00-04.00น ไม่ออกมาเวลาเคอร์ฟิว ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเหตุฉุกเฉิน หรือยกเว้นเป็นอาชีพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน


เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและฉก.บัวแดง ตรวจภายในเขตเทศบาล 22.00-04.00น  ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายก(ฝ่ายบริหาร) นาย กฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก(หัวหน้าชุดปฎิบัติ) พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ ผดุงเพียร สท.เขต4 นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 15นาย โดยออกตรวจภายในเขตเทศบาล และชุด ฉก.บัวแดงจำนวน 15 นาย

พบผู้กระทำความผิดพรก.ฉุกเฉินจำนวน 2ราย

1.บริเวณวัดแม่นางปลื้ม พบชายขับขี่มอเตอร์ออกมาจากบริเวณซอยบ้าน จึงเรียกตรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้ตักเตือน และให้เข้าบ้าน

2.บริเวณวัดวงฆ้อง 1.บริเวณวัดแม่นางปลื้ม พบชายขับขี่มอเตอร์ออกมาจากบริเวณซอยบ้าน จึงเรียกตรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และได้ตักเตือน และให้เข้าบ้าน

#ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยอยู่ในบ้านหลังเวลา4ทุ่มถ้าไม่มีเหตุอันสมควรที่จะออก
#ความผิดโทษส่วนใหญ่ช่วงพากฉุกเฉินศาลไม่รอลงอาญานะครับ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts