#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – แม่ทัพภาคที่ 1ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ คลองเปรมประชากร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – แม่ทัพภาคที่ 1ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ คลองเปรมประชากร


วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการโครงการขุดลอกดินตะกอนฯ และให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการขุดลอกดินตะกอนฯ บริเวณปากคลองบางกระสั้นกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตื้นเขิน ด้วยการขุดดินด้วยเรือขุด แล้วขนดินตะกอนด้วยเรือบรรทุก พร้อมนำดินขึ้นตลิ่งและปรับเกลี่ย จำนวน 70,000 ลบ.ม. เพื่อให้น้ำสามารถไหลเวียนเข้า-ออก คลองเปรมประชากรได้สะดวก และทำให้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาน้ำเสียในคลองเปรมประชากร ลดจำนวนผักตบชวา ทำให้สัญจรทางน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร ริมฝั่งคลองได้เป็นอย่างดี และสามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้อีกด้วย

คลองเปรมประชากร เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความกว้าง เฉลี่ย 20 – 30 เมตร ยาว 50.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลองบางกระสั้น ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงคลองผดุงกรุงเกษมปัจจุบันมีปัญหาน้ำเน่าเสีย มีบ้านเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองเป็นจำนวนมากสาเหตุหนึ่งของปัญหาเกิดจากการระบายน้ำ และการถ่ายเทน้ำในลำคลอง ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำจะไหลเข้าคลองเปรมประชากรนั้น มีคลองบางกระสั้น เป็นเสมือนคลองเชื่อมระหว่างคลองเปรมประชากรกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีสภาพตื้นเขินและมีสันดอนดินขนาดใหญ่ขวางกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำพระยาไม่สามารถระบายน้ำเข้า ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการขุดลอกดินตะกอนฯ จะช่วยให้น้ำไหลเวียนเข้า-ออก คลองเปรมประชากรได้สะดวกดังเดิม

เดชา    อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts