#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – อาชีวศึกษาอยุธยา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – อาชีวศึกษาอยุธยา มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล

วันนี้ (17 เม.ย.63) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประยุทธ์ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนส่งมอบอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพเสนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยในสังกัด ภาครัฐ 9 แห่ง และภาคเอกชน 5 แห่ง โดยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่นำมามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ เป็นอุปกรณ์ในโครงการ (Fix It Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพระนครศรีอยุธยา

เพื่อมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบจำนวน 40 ชิ้น หน้ากากแบบ Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น กล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 40 กล่อง และหน้ากากผ้าจำนวน 100 ชิ้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รับและส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts