#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เปิดโรงทานตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือ ปชช.ที่ประสบภัยโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เปิดโรงทานตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือ ปชช.ที่ประสบภัยโควิด-19

วันที่ 20 เม.ย.63 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ศูนย์ธารน้ำใจ ตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด 19 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัดสุวรรณฯ ศูนย์วัดอินทรารามฯ ศูนย์เวชฯ(บริเวณคลองท่อ)ศูนย์วัดพนัญเชิง(บริเวณศาลปากน้ำแม่เบี้ย) และศูนย์ตลาดเจ้าพรหม

โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน ลดค่าครองชีพ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โรคระบาด cvd-19 ที่ขาดรายได้ โดยทุกศูนย์จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 500 ชุดต่อวัน โดยประชาชนสามารถมารับอาหารได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โดยทุกศูนย์มีมาตรการในการตรวจและจัดรับของเพื่อป้องกันการติดเชื้อCOVID-19 ให้กับประชาชนด้วยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ตนเองได้สละเงินเดือน ๆ ละ 65,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยตั้งศูนย์ปรุงอาหารที่บ้านพักส่วนตัว

เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ วันละ 2500 กล่อง และจากพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่ต้องการวัดต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนด้วยการจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยโรคโควิด 19 ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระในช่วงประสบภัยโรคโควิด 19

#เดชา  –  สุจินดา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts