#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี  – รมว.พลังงานมอบแอลกอฮอลล์ให้กับจังหวัดนนทบุรีนำสนับสนุน รพ.สุขภาพตำบล ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโวรัสโควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี  – รมว.พลังงานมอบแอลกอฮอลล์ให้กับจังหวัดนนทบุรีนำสนับสนุน รพ.สุขภาพตำบล ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโวรัสโควิด 19


วันที่ 20 เม.ย.63 เวลา 10.30 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระ สอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะได้เดินทางมาทำพิธีส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% ซึ่งใช้สำหรับทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป มอบให้กับ รพ.สุขภาพตำบลในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและประชาชน โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบแอลกอฮอล์ 70% ดังกล่าว


รมว.พลังาน กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดในขณะนี้ ทางกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดทั้ง กฟผ.และ ปตท.ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำ “โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงานโดยตรง และมาตรการด้านสังคมต่างๆทั้งการสนับสนุนงบประมาณ

การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งวันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัยของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ทางกระทรวงพลังงานจึงได้จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบสนับสนุนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย กระทรวงพลังงานเองยังมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการพลังงานด้านต่างๆเข้ามาช่วยเยียวยาผลกระทบที่ประชาชนได้รับในสถานการณ์นี้ พร้อมกับมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ทางด้านนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า แอลกอฮอล์จำนวน 7,600 ลิตร ที่จังหวัดนนทบุรีได้รับมอบจากกระทรวงพลังงานในวันนี้ ทางจังหวัดนนทบุรีจะนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 76 แห่งในจังหวัด นำไปใช้ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางกาแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อย่างทั่วถึงตรงตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงพลังงาน ต้องขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ที่นำแอลกอฮอล์จำนวนดังกล่าวมามอบให้กับทางจังหวัดนนทบุรีในวันนี้เป็นจังหวัดแรก

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts