#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี – สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี – สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ลงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ และแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายสุรชาติ กันนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมทีมงาน ออกเยี่ยมเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่ ตำบลบางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนยากไร้ ในชุมชนต่างๆ

โดยนายสุรชาติ กันนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ยังเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างไป และมอบถุงยังชีพ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระ ของประชาชนในช่วงนี้ อย่างต่อเนื่อง

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts