#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เป๊ปซี่โค ทุ่ม 18 ล้านบาท ช่วยเหลือดูแลสนับสนุนผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เป๊ปซี่โค ทุ่ม 18 ล้านบาท ช่วยเหลือดูแลสนับสนุนผู้ประสบภัยโควิด-19
ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ –  20 เม.ย. พ.ศ. 2563 – เป๊ปซี่โค มอบเงิน 550,000 เหรียญสหรัฐฯ (18 ล้านบาท) สำหรับประเทศไทย เพื่อดำเนินภารกิจผ่านมูลนิธิรักษ์ไทยในการช่วยเหลือดูแลสนับสนุน ชุมชน เกษตรกร และบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “Give for Hope” ในการต่อสู้ฝ่าวิกฤตที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 และอาหารกว่าหนึ่งล้านมื้อจะจัดแจกให้ทั่วทุกภาคโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของภารกิจนี้ ภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” อีกด้วย

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “Give for Hope” เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั่วประเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้
1. Give Meals Give Hope โครงการดูแลกลุ่มประชากรชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการแจกจ่ายอาหารกว่า 1 ล้านมื้อ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอันยาวนานของเป๊ปซี่โค ในการให้ความช่วยเหลือครั้งสำคัญในครั้งนี้ด้วย
2. Give care to Farmers โครงการจัดทำประกันไวรัสโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับเกษตรกรกว่า 3,900 คนและครอบครัว
3. Give Care to Healthcare โครงการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

นางสาว เว่ย เว่ย เหยา รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภาคธุรกิจในเอเชีย บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า เป๊ปซี่โคและมูลนิธิเป๊ปซี่โคจัดตั้งงบประมาณมากกว่า $45 ล้านเหรียญสหรัฐ ช่วยเหลือผู้คนและชุมชนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากการให้งบประมาณในการสนับสนุนยังรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทดสอบและตรวจคัดกรอง และเราอยู่ระหว่างการดำเนินการแจกจ่ายอาหารมากกว่า 50 ล้านมื้อให้กับประชากรที่ได้รับผลกระทบภายใต้โครงการ “Give Meals Give Hope” ที่ริเริ่มโดยบริษัทฯ และเธอกล่าวเพิ่มเติมว่า เป๊ปซี่โคดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ภายใต้ช่วงเวลาที่ท้าทายและสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงนั้น เป๊ปซี่โคจะมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและเราจะยืนหยัดเคียงข้างคนไทยต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

นายสุดิปโต โมซุมดา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นให้การสนับสนุนประเทศในการต้านภัยโควิด-19 ด้วยการแจกจ่ายอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า 1 ล้านมื้อและชุดอาหารแห้งให้แก่ประชาชนเกือบ 80,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนสำคัญที่บริษัทพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างด้วยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรเหล่านั้น นอกจากนี้ เป๊ปซี่โคยังได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

นายโอเมอร์ มาลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไวรัสโควิด 19 เป็นมากกว่าวิกฤตทางด้านสาธารณสุข มันมีผลกระทบทั้งต่อด้านการดำรงชีวิตของมนุษย์ ครอบครัว และชุมชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด สนับสนุนจำนวนเงินกว่า 6 ล้านบาทในการช่วยบรรเทาวิกฤตในครั้งนี้ โดยที่เราจะมอบถุงยังชีพและอาหารแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิค 19 พร้อมกันนี้เราจะมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ท้อถอยในช่วงวิกฤตนี้”

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเป๊ปซี่โค ได้ที่เว็บไซต์ https://pepsi.co/3431Gzh

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts