#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้นักรบเสื้อกาวน์ โรงพยาบาลวังน้อย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกให้นักรบเสื้อกาวน์ โรงพยาบาลวังน้อย

นายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ได้มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก (Positive Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จำนวน 1 ตู้  มีนายแพทย์สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้อย  เป็นผู้รับมอบ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองคนไข้หาเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ที่เกรงจะแพร่กระจายเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านแรกที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย  โดย  กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย  ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts