#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – พนักงานรวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบความช่วยเหลือบริจาคเงินสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยพนักงานได้ระดมทุนบริจาคผ่านทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ และ ลูกค้าได้บริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมของบัตรเอสโซ่สไมล์ส ซึ่งรวบรวมระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน นับเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน จำนวน 355,600 บาท และ จากการแลกคะแนนบัตรเอสโซ่สไมล์สของลูกค้าอีกเป็นจำนวน 144,400 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 500,000 บาท

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – พนักงานรวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบความช่วยเหลือบริจาคเงินสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยพนักงานได้ระดมทุนบริจาคผ่านทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ และ ลูกค้าได้บริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมของบัตรเอสโซ่สไมล์ส ซึ่งรวบรวมระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน นับเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน จำนวน 355,600 บาท และ จากการแลกคะแนนบัตรเอสโซ่สไมล์สของลูกค้าอีกเป็นจำนวน 144,400 บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 500,000 บาท


ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมมีความประทับใจในพลังความร่วมมือและความตั้งใจของพนักงานที่ได้ใช้ทั้งเวลา อัจฉริยภาพส่วนตัว และ เงินบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมเสมอมา รวมถึงในครั้งนี้ด้วย และยิ่งไปกว่านั้น ยังดีใจมากที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมผ่านทางบัตรเอสโซ่สไมล์สในการแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปัน ในความร่วมมือร่วมใจที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ในครั้งนี้”
ทางสภากาชาดไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือที่สำคัญ เพื่อกระจายต่อให้แก่หน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ตามความต้องการที่เหมาะสม

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในนามของสภากาชาดไทย ผมขอขอบคุณพนักงาน รวมถึงลูกค้าของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันระดมทุนบริจาคมามอบให้สภากาชาดไทยในครั้งนี้ ซึ่งท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสภากาชาดไทยจะนำเงินบริจาคที่ได้นี้ไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทย ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ ทางพนักงานได้ร่วมกันทำหน้ากาก face shields มอบให้แก่โรงพยาบาลอีก 6 แห่งโดยรอบกรุงเทพมหานคร ในโอกาสก่อนหน้านี้ อีกด้วย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

พิธีรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย จากภาพ (ภาพจากซ้ายไปขวา)
คุณ มัทนา สุตธรรม ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง บ. เอ็กซอนโมบิล จก.
คุณ ยุพา ว่องไวทยา Global Learning Delivery Services Manager บ. เอ็กซอนโมบิล จก.
ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ฯ
ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ
คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
คุณ วีระ ธีรวรุตม์พันธุ์ Thailand Card & Loyalty Program Manager บ. เอ็กซอนโมบิล จก.
คุณสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่
คุณ กฤตนัย แดงรัศมีโสภณ Marketing Communications Manager บริษัทเอสโซ่ฯ

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts