#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – พัฒนาที่ดินอยุธยา ยังคงช่วยเหลือเกษตรกรปรับปรุงดินกรดเกือบ 1,000 ไร่ ช่วงสถานการณ์โควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – พัฒนาที่ดินอยุธยา ยังคงช่วยเหลือเกษตรกรปรับปรุงดินกรดเกือบ 1,000 ไร่ ช่วงสถานการณ์โควิด 19

นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยาได้ทยอยปรับปรุงพื้นที่ดินกรดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่ 920 ไร่ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยมีการแจกวัสดุปรับปรุงดินโดโลไมท์ให้เกษตรกรรายละ 5 ตัน สามารถปรับพื้นที่ดินกรดได้ 10 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม ลดความเป็นกรด แก้ดินเปรี้ยว รักษาอาหารดินเสีย และซิลิกอนในดิน รวมถึง เพิ่มค่าการดูดซับ สร้างสารสีเขียว แบ่งเซลล์ของพืช และจากการส่งตรวจวิเคราะห์ยังพบธาตุอาหารรอง

ได้แก่ ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน รวมทั้ง ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืช  ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย  แก้ปัญหาสภาพดินพรุน  ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำการเกษตร ส่งให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูงสุด หากเกษตรกรสนใจสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา

#เดชา   อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts