#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย เชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย เชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดียสถานต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ สรงน้ำสงกรานต์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) จำลอง ณ วิหารพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ม), พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมพิธีฯ


เวลา 14.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ สรงน้ำสงกรานต์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีริกธาตุ และพระเจดีย์พระมหาราชชนก รัชกาลที่ 1 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาเวชยันต์ เวชยันโต เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อนุโมทนา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมพิธีฯ


ต่อมาในเวลา 15.00 น. ที่ วิหารพระมงคลบพิตร นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ สรงน้ำสงกรานต์พระมงคลบพิตร จำลอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมพิธี นายบุญสืบ หาศาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีฯ

เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts