#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี  – รถครัวสนามยุทโธปกรณ์ กรมพลาธิการทหารลงพื้นที่ทำอาหาร แจกชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้จากสถานการณ์ COVID-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี  – รถครัวสนามยุทโธปกรณ์ กรมพลาธิการทหารลงพื้นที่ทำอาหาร แจกชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้จากสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ หมู่ 3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลโทกิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะ ร่วมกับ พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จว.นนทบุรี นายอดุลย์ บุญสม นายกเทศบาลตำบลบางพลับ เปิดรถครัวสนามยุทโธปกรณ์ ให้บริการตั้งโรงครัวสนามจัดทำข้าวกล่อง

จำนวน 2,200 กล่องพร้อมน้ำดื่ม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพลับนำอาหาร ข้าวสาร ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาดม จำนวน 2,200 ชุด ร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนในระดับหนึ่งด้วย โดยในการแจกจ่ายได้มีการวางแผนกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการร่วมกันกับเทศบาลตำบลบางพลับ

ดูแลและจัดระเบียบ สวมใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกาย การจัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้ประชาชนที่มารับของ และจัดระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง“รถครัวสนามทหารเหล่าพลาธิการ ที่ออกสนาม จะไม่ใช่หน่วยรบ แต่ถือว่าเป็นการรบเงียบ เป็นการรบอีกรูปแบบหนึ่ง รบกับความเดือดร้อนของประชาชน”

:เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts