#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ข่าวดีจาก ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีฯ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในช่วงโควิด19 งดเก็บค่าน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ข่าวดีจาก ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีฯ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในช่วงโควิด19 งดเก็บค่าน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีฯ ช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในช่วงโควิด19 งดเก็บค่าน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลาสองเดือน (เมษายน – พฤษภาคม)

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts