#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย วันที่ 25 เมษายน เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องจากในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ซึ่งในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน ปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยเช่นทุกวันนี้

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts