#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา หน่วยแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์#

อยุธยา – นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา หน่วยแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง


วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา ลงพื้นที่ร่วมกับ นางวราภรณ์ โกมล ผอ.รพ.สต.ลำตาเสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา หน่วยแพทย์ พยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บ้านผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงและมอบสิ่งของลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับที่ชุมชนบ้านทองธัช นายเดชา  อุ่นขาว ประธานชุมชนบ้านทองธัช และเจ้าหน้าที่อสม.ขอขอบคุณท่านนายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.ลำตาเสา พร้อมหน่วยแพทย์ พยาบาลทุกท่าน

ขอบคุณภาพ : งานประชาสัมพันธ์

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts