#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนรถ และสิ่งของจำเป็น แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนรถ และสิ่งของจำเป็น แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย มร.มิจิโนบุ ซิงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศไทย และ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าในฐานะเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อส่วนรวม

และมองเห็นถึงความต้องการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในอีกหลายภาคส่วน จึงได้สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล โดยมีบริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด บริษัท โตโยต้า อยุธยา จำกัด และ บริษัท โตโยต้า ประตูน้ำพระอินทร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบ ให้แก่ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย และโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบข้าวสารจำนวน 0.5 ตันเพื่อสนับสนุนในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ทำหน้าที่ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ 24 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี แพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเป็นตัวแทนรับมอบ

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts