#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุมเข้มมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้สุขอนามัย วิธีการป้องกันตนเอง ขณะนี้ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุมเข้มมาตรการป้องกันการติดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้สุขอนามัย วิธีการป้องกันตนเอง ขณะนี้ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19


วันที่ 28 เมษายน 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึง มาตรการคุมเข้มการป้องกันการติดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ มอบหมายให้นายประพนธ์ ศิลปะรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีย์รัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอบางปะอิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างใน ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน โดยภายในแคมป์ก่อสร้างแห่งนี้ แรงงานส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 114 คน พักอาศัยอยู่ห้องละไม่เกิน 4 คน มีทั้งแบบครอบครัว และกลุ่มเพื่อน แต่ละอาคารจะมีบอร์ดให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยทางสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สุ่มตรวจแรงงานทุกคน พร้อมทำประวัติการตรวจไว้เพื่อติดตามตัวบุคคล ซึ่งหากพบมีไข้เกิน 37.5 องศา จะส่งตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19
นายภานุ แย้มศรี กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด–19 ทางจังหวัดฯ

ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด นอกจากนี้ ทางสาธารณสุขได้แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-1

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts