#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัด รองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) ปศุสัตว์จังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนการจัดการภายในของวังช้างอยุธยาแลเพนียด 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัด รองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) ปศุสัตว์จังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนการจัดการภายในของวังช้างอยุธยาแลเพนียด

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13:30น. ณ วังช้างอยุธยาแลเพนียด ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยปลัดจังหวัด รองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) ปศุสัตว์จังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนการจัดการภายในของวังช้างอยุธยาแลเพนียด และให้กำลังใจผู้ประกอบการ โดยมีนายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด/ประธานมูลนิธิพระคชบาล ให้การต้อนรับ โดยมีสาระสำคัญดังนี้


1) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำเรื่องการจัดการที่พักอาศัยของควาญช้าง และครอบครัว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 80 คน ให้มีความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

2) ให้เตรียมการให้พร้อมในการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยจะต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการ ที่วังช้างฯกำลังประสบในปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณของนักท่องเที่ยวลดลง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อร่วมแก้ปัญหาต่อไป

4) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100 ชิ้น เพื่อให้วังช้างฯนำไปแจกจ่ายให้ควาญช้าง และครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

Related posts