#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงออกโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงออกโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน อีกทั้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และขนม พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ออกโรงทานเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในแต่ละมื้อในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องหยุดงานอยู่บ้าน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รวมพลังแรงใจ สามัคคี เอื้อเฟื้อ แบ่งปันมีน้ำใจต่อกัน

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

 

 

ส่งจาก จดหมาย สำหรับ Windows 10

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงออกโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน อีกทั้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และขนม พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ออกโรงทานเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในแต่ละมื้อในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องหยุดงานอยู่บ้าน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รวมพลังแรงใจ สามัคคี เอื้อเฟื้อ แบ่งปันมีน้ำใจต่อกัน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน

 

 

 

ส่งจาก จดหมาย สำหรับ Windows 10

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงออกโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน อีกทั้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และขนม พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ออกโรงทานเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในแต่ละมื้อในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องหยุดงานอยู่บ้าน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รวมพลังแรงใจ สามัคคี เอื้อเฟื้อ แบ่งปันมีน้ำใจต่อกัน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน

 

 

 

ส่งจาก จดหมาย สำหรับ Windows 10

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงออกโรงทานเคลื่อนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เปิดเผยว่า ทางวัดได้จัดตั้งโรงทานเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน อีกทั้ง ผลไม้ น้ำดื่ม และขนม พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ออกโรงทานเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในแต่ละมื้อในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติ เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องหยุดงานอยู่บ้าน จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รวมพลังแรงใจ สามัคคี เอื้อเฟื้อ แบ่งปันมีน้ำใจต่อกัน ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆ กัน

 

Related posts